Waarom is dagbesteding noodzakelijk?

Dagbesteding wordt ondernemen

Naar verwachting zal de komende jaren een groot deel van het budget verschuiven van de AWBZ naar de gemeente in de Wmo. In allerlei zorgbudgetten wordt gesneden, direct of indirect. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de huidige en nieuwe dagbestedingsprojecten van uw organisatie.

De dagbestedingsmanagers en hun bestuurders zijn het onderling wel eens dat door bovengenoemde ontwikkelingen de dagbestedingformules zichzelf steeds meer zichtbaarder moeten maken in de maatschappij. Ze moeten laten zien wat ze kunnen en binnen de markt waarin ze werken ‘zichtbaarder’ opereren.

Een dagbesteding daadwerkelijk in de maatschappij neerzetten onder het  label ‘zichtbaarder’ betekent dat het begrip ‘Ondernemen’ geïntroduceerd wordt, zodat niet meer honderd procent afhankelijkheid van de financiering uit de zorg is maar er zelf ook een steentje bijgedragen wordt.

Caerin is ontstaan uit de behoefte van diverse zorgondernemers aan een steuntje in de rug om dagbestedingen meer zichtbaar te maken. Vanuit verschillende disciplines ondersteunt Caerin de decisionmakers en leidinggevenden/bedrijfsleiders van de dagbesteding, waarbij de focus op bedrijfskundige aspecten wordt gevestigd.

Contact
Een selectie van onze diensten:
 • Caerin Quickscan
  QuickScan
 • Dagbesteding Caerin
  Voorbereidingsfase
 • Realisatiefase
 • Dagbesteding Caerin
  Exploitatiefase
 • Zoekjedagbesteding.nl