QuickScan van uw dagbesteding

Goed voorbereid aan het werk

Twijfelt u over de efficiëntie en effectiviteit van de dagbesteding? Twijfelt u of alle elementen in de bedrijfsvoering van de dagbesteding benut zijn? Wilt u weten of er meer uit de bedrijfsvoering is te halen? Caerin biedt een QuickScan, die de bedrijfsvoering van de dagbesteding analyseert en adviseert. Met deze QuickScan wordt er inzicht gegeven in kansen en risico’s. Het advies geeft inzicht hoe verbeteringen toegepast kunnen worden.  

Locatie
De locatie van de dagbesteding wordt geanalyseerd op vragen als bereikbaarheid, toegankelijkheid en HACCP. Maar ook de positie ten opzichte van concurrerende locaties, marktmogelijkheden en inrichting worden in de analyse meegenomen.

Financieel
De inkomsten en uitgaven van de dagbesteding worden inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd.  Splitsing tussen zorggelden en exploitatiegelden vindt plaats, zodat een beoordeling met vergelijkbare bedrijven gemaakt kan worden. Vervolgens worden risico’s en kansen in kaart gebracht.

Personeel
Het begeleidend personeel vervult een belangrijke rol binnen de dagbesteding. In de QuickScan wordt beschreven wat de rol van het personeel is en hoe verbeteringen mogelijk zijn.

Promotie
De huidige marketingstrategie wordt geanalyseerd op basis van de aanwezige gegevens over de locatie, het personeel en de presentatie. U krijgt inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn bij het realiseren van een efficiënte dagbesteding en de mate waarin uw organisatie “scoort” op al die aspecten.

Presentatie
Voor een goede dagbesteding is een herkenbare huisstijl noodzakelijk. De huisstijl moet passen bij de organisatie en het imago. Middels de QuickScan wordt er een advies gegeven over hoe deze samenhang geoptimaliseerd kan worden en welke uitstraling past bij de dagbesteding.

SWOT analyse
Tot slot wordt de conclusie geschreven in de vorm van een SWOT analyse. De SWOT analyse geeft een duidelijk overzicht waar kansen, zwaktes, bedreigingen en mogelijkheden liggen. 

De QuickScan is door Caerin ontwikkeld, zodanig dat de verschillende bedrijfselementen geanalyseerd en beoordeeld kunnen worden. De uitkomsten van de QuickScan worden in een bondig advies gerapporteerd.

Naar overzicht
Contact
Een selectie van onze diensten:
 • Caerin Quickscan
  QuickScan
 • Dagbesteding Caerin
  Voorbereidingsfase
 • Realisatiefase
 • Dagbesteding Caerin
  Exploitatiefase
 • Zoekjedagbesteding.nl