Ontwikkelen van ondernemersvaardigheden

Dagbestedingen / dagactiviteiten

Naar verwachting zal de komende jaren bijna de helft van het budget verschuiven van de AWBZ naar de gemeente in de Wmo. In allerlei zorgbudgetten wordt gesneden, direct of indirect. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het bestaansrecht van veel aanwezige en nieuwe dagbestedingsprojecten.

De dagbesteding of dagactiviteiten managers en hun bestuurders zijn het onderling wel eens dat door bovengenoemde ontwikkelingen de dagbestedingformules die gericht zijn op meedoen in de maatschappij zichzelf steeds meer zichtbaarder moeten maken in de maatschappij. Ze moeten waar mogelijk samenwerken met andere zorg- en welzijnspartijen en binnen de "dagbestedings-"markt meer bedrijfskundig opereren. 

Een dagbesteding daadwerkelijk in de maatschappij neerzetten onder het label “zichtbaarder en bedrijfskundig verantwoord” betekent dat het begrip “Ondernemen” geïntroduceerd wordt. Hierdoor is men niet meer honderd procent afhankelijkheid van de financiering uit de zorg, maar wordt er zelf ook een steentje bijgedragen.

Caerin is ontstaan uit de behoefte van diverse zorgondernemers aan advisering en begeleiding om dagbestedingen of dagactiviteiten (samenwerkingen) die gericht zijn op meedoen in de maatschappij meer ondernemersgericht te maken, waardoor grote besparingen of juist extra opbrengsten te genereren zijn. Vanuit verschillende bedrijfskundige invalshoeken ondersteunt en traint Caerin de leidinggevende(n)/bedrijfsleider(s) van de dagbesteding, waarbij de kwaliteit van de zorg voor de client niet uit het oog wordt verloren.

Bekijk onze bedrijfsfilm

Naar overzicht
Contact
Een selectie van onze diensten:
 • Caerin Quickscan
  QuickScan
 • Dagbesteding Caerin
  Voorbereidingsfase
 • Realisatiefase
 • Dagbesteding Caerin
  Exploitatiefase
 • Zoekjedagbesteding.nl