Samenwerkingen Zorg & Welzijn

...en de woningbouwvereniging UWOON

Door woningbouwvereniging Uwoon is bij Caerin de vraag neergelegd, om een samenwerking tussen zorgpartijen en de woningbouwvereniging te begeleiden. De samenwerking is succesvol begeleid en het meerendeel van de leegstaande ruimten in het gebouw De Aanleg in Harderwijk zijn opnieuw in gebruik genomen. De samenwerking tussen de diverse organisaties vindt plaats op het vlak van zorg- en welzijnsdiensten in de wijk Stadsdennen, waarmee het pand van deze woningbouwvereniging een toekomstbestendige invulling heeft gekregen.

De tendens is dat woningbouwverenigingen steeds meer leegstand voorzien in met name wat grotere panden en de bijbehorende gezamenlijke ruimten. Huurcontracten langer dan 5 jaar worden steeds schaarser. Door leegstaande panden in te vullen met partijen uit de zorg en welzijn wordt langdurige leegstand tegengegaan, maar ook het reguliere bedrijfsleven wordt betrokken en flexibele ruimte indelingen worden gemaakt en korte contractperioden worden afgesproken. Het sleutelwoord hiervoor is samenwerken. Caerin initieert en ondersteunt als onafhankelijk tussenpersoon daarbij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen de diverse partners.

Caerin heeft in opdracht van de woningbouwvereniging een intensief traject begeleid waarbij inventariseren en enthousiasmeren tot samenwerken centraal staan. Door meerdere bijeenkomsten te organiseren en daarnaast individuele gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners te voeren werden behoeften en wensen geïnventariseerd. Een overzichtelijke analyse van deze informatie zorgde ervoor dat de juiste samenwerkingspartners geselecteerd werden. Deze samenwerkingspartners zijn vervolgens geënthousiasmeerd voor het gezamenlijk opzetten van activiteiten binnen het betreffende pand.

Deze noodzakelijke samenwerking tendens komt voort uit de financieringsveranderingen binnen de zorg en welzijn. Zorg- en welzijnspartijen kunnen geen zekerheid halen uit de in de toekomst verwachte subsidies en cliëntengelden. Caerin is op de hoogte van de actualiteiten en veranderingen van financieringsmaatregelen op zorg- en welzijnsvlak en bekleedt daardoor binnen het samenwerkingsproces ook een informatieve rol.

Caerin is in staat geweest een basis te creëren die zorgt voor een lange termijn samenwerking, waardoor leegstaande ruimte weer een zinnige invulling krijgt. Door onderlinge transparantie te creëren en alle verwachtingen en behoeftes van de partijen in kaart te brengen heeft Caerin een samenwerkingsadvies gegeven die passend is voor het pand. Deze duurzame samenwerking resulteert voor de woningbouwvereniging in een spraakmakend project voorzien van stabiele huurders.

Samenwerken is niet alleen het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De individuele partijen moeten zelf constant bij dragen aan het tot stand komen van de samenwerking. Caerin maakt partijen bewust van de intensiviteit van samenwerken zodat afhaken in een later stadium voorkomen wordt. In de lange termijnvisie is samenwerken zeker rendabel en vindt kwaliteitsverbetering binnen de zorg en welzijn plaats.

Naar overzicht
Contact
Een selectie van onze diensten:
 • Caerin Quickscan
  QuickScan
 • Dagbesteding Caerin
  Voorbereidingsfase
 • Realisatiefase
 • Dagbesteding Caerin
  Exploitatiefase
 • Zoekjedagbesteding.nl